2016-17 MIAC Women's Golf Athletes-of-the-Week

Date Name School
Sept. 6, 2016    Ziyi Wang    Carleton   
Sept. 13, 2016    Alyssa Akiyama    Carleton
Sept. 20, 2016 Marja Sorensen St. Thomas   
Sept. 27, 2016 Kaitlyn Alvarez St. Catherine   
  Christine Piwnica    Bethel
Oct. 11, 2016 Alyssa Akiyama Carleton
April 11, 2017 Mae Meierhenry Gustavus
April 18, 2017 Mae Meierhenry Gustavus
April 25, 2017 Chrisine Piwnica Bethel 
May 2, 2017 Ayumi Sakamoto Carleton


2016-17 MIAC Athletes-of-the-Week